Tammet Oy:n kasvuun merkittävää apua Gos Consultingilta

Kesäkuu 23, 2022

Tammet Oy

Perustettu: 1948

Toimiala: Metalliteollisuus

Liikevaihto 2021: 14 800 000€

HTV: 62

Tammetin kasvu on ollut viime vuodet merkittävää ja vuoden 2021 lopulla yhtiö otti yhteyttä GOSsiin, jotta kasvuun valmistaudutaan myös rahoituksellisesti ja huomioidaan myös rahoittajien vaatimukset liiketoiminnan mallinnuksessa sekä raportoinnissa. ”Tavoitteena lähtötilanteessa oli järjestellä yhtiön koko rahoitus vastaamaan nykytilaa ja nousevia liiketoiminnan volyymeja – näin myös tehtiin. Yhtiön rahoitustarpeet sisälsivät käyttöpääomaa sekä investointeja. Näiden asioiden mallintaminen rahoittajille, rahoitustarpeiden esittäminen sekä tulevaisuudessa kuukausittainen raportointi olivat ensisijaisia ”, GOSsin rahoituksista vastaava osakas Marko Nieminen kertoo.

GOS on jo pitkään tuottanut tätä pitkän aikavälin rahoitus- ja raportointipalvelua, jotta yhtiöiden rahoittajien välinen informaatio ja tarpeet olisivat lähes reaaliaikaisesti osapuolien tiedossa. ”Yhtiöiden rahoitusjärjestelyt eivät koskaan ole vain yhden hetken asioita, rahoitusprosessit pitää hallita pitkäjänteisesti samalla tavalla kuin kaikki muutkin, jotta asiat sujuu hyvin”, toteaa Marko.

Tammet Oy on Tammisaaressa toimiva metallialan yritys. Tammet on perustettu vuonna 1948 ja tuotteista metalliverkko on ollut aina enemmän tai vähemmän keskiössä. Nykyisistä tuotteista on hyvä mainita työmaaturvallisuuskonsepti, johon kuuluviin putoamissuojiin Tammet Oy pystyy tarjoamaan täydellisen kokonaisuuden. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat oma tuotekehitys, oma testaustoiminto eri maiden standardeille sekä oma lopputuotanto asiakkaille.

”Saimme GOSsilta käyttöön raportoinnin tuloksen, taseen ja kassavirran osalta. Raportointia päivitetään GOS Dashboard työkalulla reaaliajassa, jolloin myös rahoittajat pysyvät hyvin tilanteen tasalla. Raportoinnin ansiosta meidän on helpompi hallita kasvua ja tehdä siihen liittyen oikeat päätökset esimerkiksi rahoitusten suhteen sekä esitellä ne erittäin sujuvasti rahoittajille. Marko Niemisen ammattitaidosta on tähän liittyen ollut suuri apu. Lisäksi GOS Private Debt -rahaston rahoitus sopi meille erinomaisesti kyseiseen ajanhetkeen. Saimme siis GOSsilta kaiken tarvitsemamme kasvun tueksi ja tämä yhteistyö jatkuu”, Jan summaa asian Tammetin osalta.

GOS Consulting kasvua tukemassa

Vienti on nykypäivänä todella iso osa Tammet Oy:n liiketoimintaa. ”75% liikevaihdostamme tulee viennistä. Toki kotimaankin markkinat ovat meille tärkeät, mutta kasvua on etenkin viennin osalta. Suurin osa vientimarkkinoistamme on Pohjois-Euroopassa ja Kanadassa. Lisäksi suuret Euroopan maat, kuten Saksa, Ranska ja Iso-Britannia ovat meille koko ajan kasvavia markkinoita”, Tammet Oy:n toimitusjohtaja Jan Silèn kertoo.

Tammet on saanut merkittävää apua GOS Consultingilta kasvun hallitsemikseksi. ”Meille selvisi, että GOS tekee rahoitusjärjestelyjä, joissa mukana on myös pankit ja Finnvera. Tämän lisäksi tiedossa oli, että GOS Private Debt -rahasto rahoittaa kasvavia yrityksiä. Samaan aikaan olimme tilanteessa, jossa meillä oli näköpiirissä huomattava kasvu, mutta se vaatisi lisärahoitusta. Olimme yhteydessä GOSsin Marko Niemiseen ja tämän jälkeen asiat järjestyivät hienosti”, Jan taustoittaa.