Riidanratkaisu

Yrityksen elinkaari voi pitää sisällään haastavia tilanteita, joiden selvittämiseen tarvitaan asiantuntijan neuvoja ja avustusta. Useassa tapauksessa ristiriitatilanteiden selvittäminen onnistuu kustannustehokkaasti ja nopeasti sovitteluteitse. Kokeneet juristimme avustavat asiakkaitamme sekä yritykseen että yrittäjän henkilökohtaiseen asiaan liittyvissä sovintoneuvotteluissa.

Sopiminen ei kuitenkaan ole aina mahdollista, jolloin asia ratkaistaan tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa. Tuomioistuimessa sekä välimiesoikeudessa toimiminen edellyttää riidan kohteena olevan asian sekä asiaan liittyvän juridiikan syvällistä tuntemista sekä tuomioistuinmenettelyn ja prosessioikeuden tinkimätöntä osaamista. Juristimme avustavat asiakkaitamme suppeissa sekä laajoissa riita- ja rikosasioissa.

ANTTI RÄSÄNEN
Partner, lakipalvelut, OTM
+358 40 707 8809
SUSANNA SALO
Juristi
+358 40 140 8360

Kysy lisää »

Palaa etusivulle »